По избам на стенах заветных

По избам на стенах заветных