Прощай и помни небо на ладонях

Прощай и помни небо на ладонях